Idag är det 6 månader sedan Kalle fick agera ringbärare