Kalle är med när mamma jobbar vid datorn som kontrollant